MLADOLETNIM OSEBAM JE VSTOP PREPOVEDAN. ALI STE POLNOLETNI ?